Groepsindeling en team

Schooljaar 2022-2023  hebben we de volgende groepsindeling:

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Nicole Nicole Nicole Nicole Nicole
Groep 3-4 Manon Manon/ David Manon Manon Manon
Groep 5-6 David Nancy Nancy Nancy David
Groep 7-8 Robbert/Sylvia Robbert/Sylvia Robbert/Sylvia Robbert/Sylvia Robbert/Sylvia

 

Onderwijsassistenten:

Marleen zal ingezet worden in de groepen 1 t/m 4

Linda zal ingezet worden in de groepen 5/6

 

 

ITK (Intensieve Taal Klas)

De taalklas zal gedaan worden door Mirjam Kneppel. Zij is er op de maandag en donderdag.

Directeur Petra Bos

Intern begeleider
De taak van Intern begeleider is in handen van juf Marije Huijsmans (groep 1 t/m 8)

Groepsdoorbroken werken
Het kan zijn dat er in andere groepen roosteraanpassingen worden gemaakt om zodanig te werken dat leerlingen op hun eigen niveau aansluiten bij dat van anderen, dit eigen niveau kan onder of boven dat van de groep liggen. Wij werken dus groepsdoorbroken daar waar nodig. Bijvoorbeeld bij technisch lezen en nieuwsbegrip.