Groepsindeling en team

Schooljaar 2021-2022  hebben we de volgende groepsindeling:

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Ruby Ruby Anjo Anjo Anjo
Groep 3-4 Manon Manon Manon Manon Manon
Groep 5-6 Nancy Nancy Nancy Nancy Ruby
Groep 7-8 Robbert Robbert Robbert Robbert Robbert

 

Onderwijsassistenten:

Marleen zal ingezet worden in de groepen 1 t/m 4

Linda zal ingezet worden in de groepen 5 t/m 8

 

 

ITK (Intensieve Taal Klas)

De taalklas zal gedaan worden door Mirjam Kneppel. Zij is er op de maandag en donderdag.

In de onderbouw hebben we een Intensieve Taal Klas (ITK) : Kijk ook op de website van de ITK.

 

Directeur Willemien Vermaning

Intern begeleider
De taak van Intern begeleider is in handen van juf Marije Huijsmans (groep 1 t/m 8)

Groepsdoorbrekend werken
Het kan zijn dat er in andere groepen roosteraanpassingen worden gemaakt om zodanig te werken dat leerlingen op hun eigen niveau aansluiten bij dat van anderen, dit eigen niveau kan onder of boven dat van de groep liggen. Wij werken dus groepsdoorbrekend daar waar nodig. Bijvoorbeeld bij lekker lezen en nieuwsbegrip.