Groepsindeling en team

Dit schooljaar hebben we de volgende groepsindeling:

Groep 1/2 (13 leerlingen)

• maandag, dinsdag: juf Anjo Wuestman
• woensdag, donderdag, vrijdag: juf Margriet Toebes

Groep 3/4 (18 leerlingen)

• maandag, dinsdag, woensdag: juf Annemieke van der Stoel
• donderdag, vrijdag: juf Manon Belderok

Onderwijsassistent groep 1 t/m 4 Juf Marleen Strik

Groep 5/6 (20 leerlingen)

• maandag en dinsdagochtend: juf Ruby van Huis
•  dinsdagmiddag woensdag, donderdag, vrijdag: juf Nancy de Bree

Groep 7/8 (23 leerlingen)

• maandag t/m vrijdag: meester Robbert van Rijnsbergen
• dinsadagmiddag: juf Ruby van Huisen

Onderwijsassistent groep 5 t/m 8 juf Linda van Lambalgen

 

Directeur Willemien Vermaning

 

ITK (Intensieve Taal Klas)
Juf Eveline de Ruiter op maandagmiddag en dinsdagochtend.
In de onderbouw hebben we een Intensieve Taal Klas (ITK) : Kijk ook op de website van de ITK.

Vakleerkracht Muziek (dinsdagmiddag)
In de diverse groepen zorgt juf Nancy als vakleerkracht voor de muzieklessen en het kinderkoor. Ook ondersteunt zij de teamleden op dit gebied.

Intern begeleider
De taak van Intern begeleider is in handen van juf Mariëlle Veldwijk (groep 1 t/m 8)

Groepsdoorbrekend werken
Het kan zijn dat er in andere groepen roosteraanpassingen worden gemaakt om zodanig te werken dat leerlingen op hun eigen niveau aansluiten bij dat van anderen, dit eigen niveau kan onder of boven dat van de groep liggen. Wij werken dus groepsdoorbrekend daar waar nodig. Bijvoorbeeld bij lekker lezen en nieuwsbegrip.