Groepsindeling en team

Dit schooljaar hebben we de volgende groepsindeling:

Groep 1/2 (17 leerlingen)

  • maandag, dinsdag: juf Annemieke van der Stoel
  • woensdag, donderdag, vrijdag: juf Margriet Toebes

Groep 3/4 (27 leerlingen)

  • maandag, dinsdag, woensdag: juf Ilse van Hees
  • donderdag, vrijdag: juf Marieke Kremer
  • (Maandag t/m donderdag: juf Marleen v.d. Weerd onderwijsassistente 3/4)

Groep 5/6 (20 leerlingen)

  • maandag en dinsdagmiddag: juf Hajat el Hasnaoui
  • dinsdagochtend, woensdag, donderdag, vrijdag: juf Nancy de Bree
  • (Maandag t/m donderdag in de ochtenden: juf Linda van Lambalgen onderwijsassistente 5/6)

Groep 7/8 (30 leerlingen)

  • maandag t/m vrijdag: meester Robbert van Rijnsbergen. De groep is in de ochtend gesplitst, ’s ochtends groep 8 meester Robbert, ’s middags beide groepen (7/8) meester Robbert .
  • maandag t/m vrijdag: juf Dewy  ’s ochtends groep 7

 

Onderwijsassistenten

Aan ons team zijn 2 onderwijsassistenten toegevoegd. Dit zijn juf Marleen en juf Linda.

ITK (Intensieve Taal Klas)

Juf Eveline de Ruiter op maandag en dinsdag.

In de onderbouw hebben we een Intensieve TaalKlas (ITK) : Op dit moment bestaat de ITK uit 8 lln. Kijk ook op de website van de ITK.

Vakleerkracht Muziek (dinsdagmiddag)

In de diverse groepen zorgt juf Nancy als vakleerkracht voor de muzieklessen en het kinderkoor. Ook ondersteunt zij de teamleden op dit gebied.

Intern begeleider

De taak van Intern begeleider is in handen van juf Peggy Doman (groep 1 t/m 8)

Groepsdoorbrekend werken

Het kan zijn dat er in andere groepen roosteraanpassingen worden gemaakt om zodanig te werken dat leerlingen op hun eigen niveau aansluiten bij dat van anderen, dit eigen niveau kan onder of boven dat van de groep liggen. Wij werken dus groepsdoorbrekend daar waar nodig. Bijvoorbeeld bij lekker lezen en nieuwsbegrip.