Groepsindeling en team

Schooljaar 2023-2024  hebben we de volgende groepsindeling: 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Nicole Nicole Nicole Nicole Nicole
Groep 3-4 Brenda Brenda Willem Willem Willem
Groep 5-6 Stephan Stephan Stephan Stephan Stephan
Groep 7-8 Robbert Robbert Robbert Robbert Robbert

Onderwijsassistenten/leraarondersteuner:

Sylvia zal ingezet worden in groep 3/4

Marleen zal ingezet worden in de groep 5/6

Linda zal ingezet worden in de groepen 7/8

Directeur Petra Bos

Intern begeleider
De taak van Intern begeleider is in handen van juf Marije Huijsmans (groep 1 t/m 8)