• Open dag

  Het Leerorkest (Cultuur Met Kwaliteit)

 • Open dag

  Werken met tablets op eigen niveau

 • Open dag

  Veel ruimte om te spelen

 • Open dag

  Sociale vaardigheden met Kanjertraining

 • Open dag

  Plusgroep voor meer uitdaging

 • Open dag

  Niet apart maar samen...

Open dag

De schoolkeuze: een belangrijk moment

Het kiezen van een basisschool die past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschoolperiode is een periode die zo leuk en leerzaam mogelijk moet zijn. Overwegingen om te kiezen voor een school zijn heel persoonlijk. Wilt u een blokje om rijden of liever een school in de buurt? Welke opvangmogelijkheden zijn er? Hoe wordt de lesstof aangeboden? Hoe is de sfeer op school? Wat biedt een school kinderen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben?

Kom naar de open dag

Twee keer per jaar bieden basisscholen in Apeldoorn ook een laagdrempelige manier om kennis te maken met scholen.

De volgende open dag is op woensdag 7 oktober 2020 van 9.00 tot 12.00 uur.

De open dag gaat in aangepaste vorm door zodat we ouders op een veilige manier de gelegenheid kunnen bieden om zich te oriënteren op een basisschool voor hun kind. Aanmelden voor de open dag is daarom noodzakelijk.  

Aanmelden* voor de open dag kan via de website basisscholenapeldoorn.nl

Onze school

Eruit halen wat erin zit. Daar draait het om op de Meester Lugtmeijer-school. Er is veel aandacht voor de individuele leerling en de leerstof die hij of zij nodig heeft. Wat we nastreven voor iedereen: “Ik kan het – ik kan het zelf – ik hoor erbij!”

Onze school heeft 8 lokalen. Bij aanvang van dit schooljaar zijn we gestart met 4 groepen (gr.1/2, gr.3/4, gr.5/6, en gr.7/8). De Meester Lugtmeijer heeft aandacht voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, cultuur of huidskleur. Wij vinden het belangrijk kinderen kennis te laten nemen van verschillen tussen mensen in denken en geloven, in leefwijzen en gewoonten. En dit te leren accepteren en waarderen.

Kaleidoscoop

We hebben gekozen voor de onderwijslijn van Kaleidoscoop: kinderen plannen hun activiteiten, werken eraan en reflecteren erop. Ze werken daarbij veel samen en zijn verantwoordelijk voor hun keuzes. Een stimulerende en motiverende methode! Onze school is een “Brede School”. Dat betekent dat er allerlei activiteiten plaatsvinden – vaak na schooltijd – waaraan kinderen (en soms ook ouders) kunnen deelnemen. Sport, spel, dans, techniek, weerbaarheid, enz. Alles komt aan bod in deze activiteiten.

  Kennismaken

  Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

  Maak een afspraak

  Delen via