• Meester Lugtmeijer

  Het Leerorkest (Cultuur Met Kwaliteit)

 • Meester Lugtmeijer

  Veel aandacht voor lezen

 • Meester Lugtmeijer

  Werken met tablets op eigen niveau

 • Meester Lugtmeijer

  Veel ruimte om te spelen

 • Meester Lugtmeijer

  Sociale vaardigheden met Kanjertraining

 • Meester Lugtmeijer

  Plusgroep voor meer uitdaging

 • Meester Lugtmeijer

  Niet apart maar samen...

Meester Lugtmeijer

Obs Meester Lugtmeijer is de openbare basisschool in het hart van Apeldoorn-Zuid. Wij zijn trots op onze school, het karakteristieke gebouw en het ruime speelplein. Onze school telt rond de 100 leerlingen. Dat betekent veel persoonlijke aandacht voor ieder kind. Hier ontmoeten kinderen uit de hele wijk elkaar. Begrip en respect voor elkaar hebben we hoog in het vaandel staan. Daarbij staan centraal: samen leren, samenwerken, samen spelen en individuele ontplooiing. Leerlingen uit alle groepen leren met en van elkaar.

We hebben een taalklas voor extra ondersteuning en een plusgroep voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken. We behalen mooie resultaten en we zien elk jaar een diverse uitstroom naar alle niveaus van het Voortgezet Onderwijs (van vmbo t/m gymnasium).

Wat maakt onze school bijzonder?

Met een hecht team van professionals werken wij samen met ouders aan een optimale leeromgeving voor ieder kind. Kenmerkend voor onze school:

 • Lesstof op niveau voor alle leerlingen
 • Modern ICT-onderwijs met tablets en digiborden
 • Veel aandacht voor kunst en cultuur (in het bijzonder muziek)
 • Een doelgericht aanbod voor sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Goede samenwerking met een peuterspeelzaal, tussenschoolse en nachoolse opvang in ons eigen schoolgebouw
 • Voor alle leerlingen gelijke schooltijden.

 

Lees verder

podiumoptreden peuters en kleuters

donderdag 21 februari 2019

Het gezamenlijke podiumoptreden van de peuters van peuterspeelzaal Ratjetoe en de kleuters was een groot feest met muziek, zang en dans. Het thema Winter en het verhaal van kikker en de sneeuwpop werd zo goed uitgebeeld. Fijn dat Stef en Esmee uit groep 8 zo goed hebben geholpen. Klik op de foto in dit bericht


Taal in de zon!

dinsdag 19 februari 2019

Gisteren hebben groep 7 en 8 lekker genoten van het zonnetje. De woordenschat les van taal hebben zij buiten gemaakt in plaats van in het lokaal. Het weer leende zich hier perfect voor en iedereen heeft heel hard gewerkt.


Actief begrijpend lezen

zondag 17 februari 2019

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 7 actief aan begrijpend lezen gewerkt. Ze kregen 40 vragen in de vorm van een quiz die zij in groepjes moesten beantwoorden. Dat was nog niet alles, want verspreid over het schoolplein hingen vellen papier met veel teksten en plaatjes. De kinderen moesten dus gericht zoeken naar informatie