Gedragsregels in en om de school

Let op: deze regels gelden zowel onder de schooltijden als tijdens het overblijven. Ze zijn nodig om het iedereen zo aangenaam mogelijk te maken in en rondom onze school.

Op het schoolplein:

 • Het fietsen op het plein is verboden;
 • De fietsen moeten in het fietsenhok geplaatst worden;
 • Alleen met toestemming van de pleinwacht mag tijdens de schooltijden het plein verlaten worden;
 • De pleinwacht is verantwoordelijk vanaf één kwartier voor de ochtend- en de middagschooltijd en in de pauze;
 • De leerlingen mogen niet spelen in het fietsenhok en op de autoparkeerplaats;
 • Voetballen alleen in de pauze bij de doeltjes;
 • De leerlingen mogen geen verpakte etenswaren meenemen naar buiten;
 • Als de bel klinkt, gaat iedereen zo snel mogelijk bij de tegel in de rij staan;
 • De skeelers/rolschaatsen mogen worden aan- en uitgetrokken in het halletje bij de ingang en daar mogen ze ook blijven staan (ook b.v. stepjes);
 • GSM / mobiele telefoons zijn op school verboden (alleen bij calamiteiten overleggen ouders met de leerkracht van de groep);
 • De leerkracht uit groep 7/8 houdt toezicht op het fietsenhok en een leerling uit groep 7/8 zorgt ervoor dat het fietsenhok geopend wordt en wordt afgesloten; gedurende één kwartier voor- en één kwartier na schooltijd.

In de school:

 • De jassen, de dassen, de tassen en de petten moeten aan de kapstok, in de luizentas gehangen worden;
 • In de klas geen petten (mutsen) op;
 • Als regel wordt er in de school door iedereen alleen Nederlands gesproken; er wordt beschaafd (netjes) tegen elkaar gepraat;
 • Trakteren in de klas tussen 10.00 en 10.15 uur;  aan de leerkrachten/in andere groepen: in de pauze;
 • 1x bellen = naar buiten, 2x bellen = binnenpauze i.v.m. slecht weer;
 • Het toiletbezoek: zo min mogelijk vóór 9.00 uur en 13.30 uur en niet tijdens de instructielessen. Tijdens de werklessen één jongen en/of één meisje naar de WC;
 • Kinderen die zich bij de buitenschoolse activiteiten misdragen, mogen de eerst volgende buitenschoolse activiteit niet meer mee (ouders op de hoogte stellen).

Werkafspraken:

 • Schriftelijk werk: verbeteringen tussen twee puntjes zetten en opnieuw schrijven, dus geen doorhalingen;
 • Wanneer er gewerkt wordt met de lijm, de viltstiften, het vetkrijt, de verf e.d. moeten onderleggers gebruikt worden.

(Ernstige) Overtredingen:

 • Incidenten worden besproken;
 • Indien nodig wordt een sanctie opgelegd; ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • Bij misdragingen op het schoolplein, wordt de leerling naar binnen gestuurd.