Afspraken in en om de school

Wij werken volgens de werkwijze van De Kanjertraining en het bijbehorende protocol. Dit protocol kunt u inzien via onderstaande link.

Sociale Veiligheid Protocol kanjertraining

Daarnaast hebben we enkele schoolafspraken die u hieronder kunt vinden:

Op het schoolplein:

 • Het fietsen op het plein is verboden;
 • De fietsen moeten in het fietsenhok geplaatst worden;
 • Alleen met toestemming van de pleinwacht mag tijdens de schooltijden het plein verlaten worden;
 • De pleinwacht is verantwoordelijk vanaf één kwartier voor de ochtend- en de middagschooltijd en in de pauze;
 • De leerlingen mogen niet spelen in het fietsenhok en op de autoparkeerplaats;
 • Voetballen alleen in de pauze bij de doeltjes;
 • De leerlingen mogen geen verpakte etenswaren meenemen naar buiten;
 • Als de bel klinkt, gaat iedereen zo snel mogelijk bij de tegel in de rij staan;
 • De skeelers/rolschaatsen mogen worden aan- en uitgetrokken in het halletje bij de ingang en daar mogen ze ook blijven staan (ook b.v. stepjes);
 • Mobiele telefoons zijn op school verboden (alleen bij calamiteiten overleggen ouders met de leerkracht van de groep);
 • De leerkracht uit groep 7/8 houdt toezicht op het fietsenhok en een leerling uit groep 7/8 zorgt ervoor dat het fietsenhok geopend wordt en wordt afgesloten; gedurende één kwartier voor- en één kwartier na schooltijd.

In de school:

 • De jassen, de dassen, de tassen en de petten moeten aan de kapstok gehangen worden;
 • In de klas geen petten (mutsen) op;
 • Er wordt beschaafd (netjes) tegen elkaar gepraat;
 • Trakteren in de klas tussen 10.00 en 10.15 uur;  aan de leerkrachten/in andere groepen: in de pauze;
 • 1x bellen = naar buiten, 2x bellen = binnenpauze i.v.m. slecht weer;
 • Het toiletbezoek: zo min mogelijk vóór 9.00 uur en 13.30 uur en niet tijdens de instructielessen. Tijdens de werklessen één jongen en/of één meisje naar de WC.