Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds dit jaar het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige 4-jarigen gelijk. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Deze nieuwe werkwijze zorgt dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur heeft. Kinderen hebben voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Daardoor kunnen zij zo veel mogelijk in hun buurt naar school. Ouders mogen elke basisschool in Apeldoorn kiezen.

Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd om hun kind uiterlijk 20 september 2022 op één van onze scholen aan te melden. Een kind wordt aangemeld door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl De aanmelding komt dan automatisch bij de school van eerste voorkeur terecht. Een aanmeldformulier kan opgevraagd worden bij de helpdesk, bij onze scholen en is ook te downloaden van de genoemde website.

Op het aanmeldformulier worden in volgorde van voorkeur meerdere basisscholen opgegeven. Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen verloopt volgens vastgestelde regels op alle basisscholen van deze besturen tegelijk en geautomatiseerd. Bij de centrale plaatsing krijgt elk aangemeld kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Altijd (opnieuw) aanmelden!

Een kind moet altijd aangemeld worden, ook als dat in het verleden al is gedaan. Als een oudere broer of zus op de school zit, heeft dit kind op deze school een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.

Ouders die beschikken over een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat hen in het verleden een plaats is toegezegd, kunnen deze verzilveren. Ouders dienen in dit geval uiterlijk 18 mei 2022 het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats samen met het aanmeldformulier bij de betreffende school in te leveren.

Meer informatie en hulp

Meer informatie over het toelatingsbeleid staat in de brochureVoor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’  en op www.basisscholenapeldoorn.nl.

U kunt met vragen over het toelatingsbeleid bij de helpdesk terecht:
E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
T: 055 – 206 2299

Kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020

Ouders van deze kinderen ontvangen begin november 2022 de brochure en het aanmeldformulier.
Deze kinderen kunnen vanaf dat moment worden aangemeld.