Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 een rookvrije generatie is. Een van de afspraken in het akkoord is dat per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen rookvrij zijn. De schoolpleinen van alle Leerplein055-basisscholen zijn sinds 1 januari 2020 rookvrij.

Ook niet roken in het zicht van kinderen

Leerplein055, en dus ook onze school, wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Wij vragen u om ook niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind(eren). Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Een zichtbaar rookvrij schoolplein

Bij alle schoolpleinen hangen bordjes met de tekst ‘rookvrij’ en het onderschrift ‘op weg naar een rookvrije generatie’. Een rookvrij schoolplein geldt voor medewerkers van onze school, voor u als ouder maar ook voor medewerkers van organisaties die in onze school werken en bijvoorbeeld bezoekers en leveranciers. De borden ‘rookvrij’ maken bezoekers hierop attent.

Meer over het landelijke preventieakkoord

Op 23 november 2018 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het nationaal preventieakkoord “Op weg naar een gezonder Nederland in 2040” aangeboden. Het akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De ambitie is om Nederland gezonder te maken. Alle kinderen hebben recht op een goede start, zodat ze daar hun leven lang profijt van hebben. Nog steeds raken iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken en is roken veruit de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte.