Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Activiteiten Commissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 25.-. Kinderen die na de Pasen instromen betalen niet meer voor het lopende schooljaar.

Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen. De bijdrage voor het schoolreisje wordt naar u gecommuniceerd via Parro en kunt u overmaken naar de rekening van school. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan op schoolreis.

Kunt u de vrijwillige ouderbijdrage en/of het schoolreisgeld niet betalen? Dan kunt u terecht bij Stichting Leergeld: Website Stichting Leergeld