De directie

De directeur van de school is Jan van der Wel, waarnemend directeur.  Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnenLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 7 leerkrachten  en een intern begeleider en 2 onderwijsassistentes.  Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen met voorLees meer


Pauzes

De pauzetijd in alle groepen is van 10.15 tot 10.30 uur. In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheidLees meer


Schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden: maandag 08.30 – 12.00 13.00 – 15.15 Dinsdag 08.30 – 12.00 13.00 – 15.15 Woensdag 08.30 – 12.15 Donderdag 08.30Lees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer