Continurooster

Wij hanteren het 5-gelijke-dagenmodel. Alle groepen hebben dezelfde schooltijden: maandag 08.30 – 14.00 Dinsdag 08.30 – 14.00 Woensdag 08.30 – 14.00 Donderdag 08.30 – 14.00Lees meer


De directie

De directeur van de school is Petra Bos.  Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Mensen in de school

Teamleden Onze school heeft 5 leerkrachten, een intern begeleider, twee onderwijsassistentes, een leraarondersteuner, een administratief medewerker en een directeur.  Mocht een leerkracht ziek worden, proberenLees meer


Pauzes

In alle groepen wordt ’s ochtends tijd vrijgemaakt om wat te eten en te drinken. Denkt u hierbij aan een beker met bijvoorbeeld water enLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen staan vermeld op de website en in Parro. Voor elke zomervakantie ontvangt u een overzicht van de vakanties en studiedagenLees meer