Continurooster

Met ingang schooljaar 2022-2023 hanteren wij het 5 gelijke dagenmodel.   Alle groepen hebben dezelfde schooltijden: maandag 08.30 – 14.00 Dinsdag 08.30 – 14.00 WoensdagLees meer


De directie

De directeur van de school is Petra Bos.  Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 7 leerkrachten  en een intern begeleider en 2 onderwijsassistentes.  Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen met voorLees meer


Pauzes

In alle groepen wordt ’s ochtends tijd vrijgemaakt om wat te eten en te drinken. Denkt u hierbij aan een beker met bijvoorbeeld ranja enLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer