De directie

De directeur van de school is mevrouw W. A. Bijster-Goldebeld. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school isLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 7 leerkrachten  en een intern begeleider en 2 onderwijsassistentes  die allemaal in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelen zoals BAPO, kan het zijnLees meer


Pauzes

De pauzetijd in alle groepen is van 10.15 tot 10.30 uur. In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheidLees meer


Schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden: maandag 08.30 – 12.00 13.00 – 15.15 Dinsdag 08.30 – 12.00 13.00 – 15.15 Woensdag 08.30 – 12.15 Donderdag 08.30Lees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer