Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school. Of minder uren naar school. Bijvoorbeeld omdat school erg vermoeiend is voor uw kind. Of omdat uw kind ziek is. Dit heet vrijstelling van leerplicht. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht.

Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn.

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Hieronder leest u meer over de landelijke voorwaarden voor geoorloofd verzuim en voor verlof buiten de schoolvakanties. Twee Leerplein055-scholen mogen van het ministerie van onderwijs flexibele onderwijstijden hanteren. Het gaat om Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier. De directeuren van deze scholen informeren ouders over de specifieken regels die hiervoor gelden.

Met goede reden niet naar school

Er zijn momenten dat uw kind niet naar school hoeft te gaan. Dit heet ‘geoorloofd schoolverzuim’.
Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • vanwege het geloof;
 • een huwelijk;
 • een begrafenis.

Reden om uw kind thuis te houden

Vertel de schooldirecteur dat u vrij wilt vragen voor uw kind. Een paar voorbeelden:

 • Wilt u dat uw kind vrij is voor een feestdag? Bijvoorbeeld voor het Suikerfeest of het Joods Paasfeest? Vertel dit vooral aan de school.
 • Moet uw kind naar een huwelijk of begrafenis? Dan moet de schooldirecteur vooraf toestemming geven.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:

 • een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit is heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
 • een verklaring van uw werkgever als u seizoenswerk doet.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
 • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
 • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
 • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

[bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen]