Schooltijden

LET OP: i.v.m. corona zijn de schooltijden tijdelijk aangepast naar een continu-rooster:

ma 8.30 – 14.45

di 8.30 – 14.45

woe 8.30 – 12.15

do 8.30 – 14.45

vr 8.30 – 12.00

 

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden:

maandag 08.30 – 12.00 13.00 – 15.15
Dinsdag 08.30 – 12.00 13.00 – 15.15
Woensdag 08.30 – 12.15
Donderdag 08.30 – 12.00 13.00 – 15.15
Vrijdag 08.30 – 12.00

 

De leerlingen zijn ’s ochtends vanaf 8.15 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur welkom op school. Aan het begin en het einde van de lesdag klinkt er een bel. De deuren zijn onder schooltijd dicht.

Uren op jaarbasis

Kinderen moeten tijdens hun totale basisschoolloopbaan minimaal 7520 uren maken. Wij hanteren het “hoorns model”. Dit betekend dat onze leerlingen 8 jaren dezelfde uren maken. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld. Het komende schooljaar wordt met de MR, de ouders en het team gekeken of en hoe we het continurooster in de toekomst vorm willen geven.