Schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden:

maandag08.30 – 12.0013.00 – 15.15
Dinsdag08.30 – 12.0013.00 – 15.15
Woensdag08.30 – 12.15
Donderdag08.30 – 12.0013.00 – 15.15
Vrijdag08.30 – 12.00

 

Vanaf 08.25 uur, dus 5 minuten voor  aanvang van de schooltijd gaat de 1e bel. Dan kunnen de ouders van de kleuters hun kind naar binnen brengen. De kinderen van de groepen 3  t/m 8 gaan dan in de rij staan op het plein om gezamenlijk met de leerkracht rustig naar binnen te gaan.

De 2e bel gaat om 08.30 uur en dan beginnen de lessen. Dit geldt ook voor de bel van 13.00 uur. Dan gaat de eerste bel om 12.55 uur en gaan de kinderen weer in de rij staan en met de leerkracht naar binnen. Zo kunnen we ook ’s middags op tijd met de lessen beginnen.

Kleuters

Aan het eind van elk dagdeel mogen de kleuters in de klas worden opgehaald. Wij vragen de volwassene die het kind komt ophalen om naar binnen te komen wanneer de schoolbel gaat. Bij regen maken wij een uitzondering. Komt u een keer door omstandigheden ietsje later, maakt u zich geen zorgen want uw kleuter blijft dan binnen wachten.

We proberen zoveel mogelijk de deuren onder schooltijd dicht te houden, dit in verband met de veiligheid.

Uren op jaarbasis

Kinderen moeten tijdens hun totale basisschoolloopbaan minimaal 7520 uren maken. Wij hanteren het “hoorns model”. Dit betekend dat onze leerlingen 8 jaren dezelfde uren maken. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.