Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de activiteiten commissie helpen bij allerlei (sport)activiteiten, overblijfmoeder of –vader worden, als  hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Contacten met ouders
Op de Lugtmeijerschool hebben wij  een p.r. groep waarin ouders actief zijn. De p.r. groep zorgt voor een positief imago en organiseert daarom jaarlijks een open dag. Een andere activiteit is het verslag doen van belangrijke schoolactiviteiten in de lokale pers.