Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de activiteiten commissie helpen bij allerlei (sport)activiteiten, alsĀ  hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort.

Contacten met ouders
Naast reguliere contactmomenten met de leerkracht van uw kind, worden er met ingang van schooljaar 2021-2022 ouderpanelgesprekken georganiseerd. Tijdens deze gesprekken wordt u uitgenodigd om met ons mee te denken over de schoolontwikkeling.