kennismaken

Basisschool Meester Lugtmeijer is de openbare school in het hart van Zuid. Ons motto is: niet apart maar samen!

In de school is 1 peuterspeelzaal en een tussenschoolse- en buitenschoolse opvang waarmee we intensief samenwerken.

Naast rekenen, taal en lezen besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (kanjertraining).

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is er onze eigen plusgroep. Door ons aanbod van cultuureducatie bieden wij een rijk leerklimaat voor de leerlingen!

Bent u nieuwsgierig geworden? En wilt u ook eens een bezoek komen brengen aan onze school? U bent van harte welkom! Neem contact op met onze directeur Petra Bos via telefoonnummer 055 – 533 18 20 of per mail pbos@leerplein055.nl.

Wij maken u graag wegwijs op onze school.

 

Benieuwd hoe een dagje in groep 1/2 eruit ziet? Lees het stukje hieronder!

Een dagje in groep 1/2 

De kinderen komen vijf voor half 9 binnen. Ze hangen hun jas op en leggen hun eten en drinken in de kar. Daarna lopen ze de klas in en is er een activiteit aan tafel waarmee ze aan het werk gaan, dit heet de inloop. Tijdens de inloop kunnen de kinderen rustig de dag starten, ook is er tijdens de inloop vaak een kleine kring waarin de leerkracht met een klein groepje kinderen een activiteit doet. Rond kwart voor 9 ruimen de kinderen alles samen op en start de grote kring. We beginnen met een liedje om goeie morgen te zeggen en zingen het liedje van de dagen van de week. Nadat we hebben gekeken welke datum het is, kijken we samen naar de dagritmekaarten. Deze vertellen ons wat we gaan doen vandaag. In de grote kring volgt een taal- of een rekenactiviteit, bijvoorbeeld een luisterspel, een rijmspel of een opdracht over tellen/cijfers.

Daarna is het tijd om buiten te gaan spelen. Uit onze schuur mogen de kinderen iets kiezen: fietsen, kloslopen, speelgoed voor de zandbak. Op dinsdag en donderdag en bij slecht weer gaan wij gymmen in het speellokaal. De kinderen trekken hun gymschoenen aan. In de gymzaal staat soms een circuit met vier onderdelen en soms hebben wij een spelles waarbij we de hele zaal gebruiken.

Rond 10 uur is het tijd voor fruit eten en drinken. De leerkracht leest voor uit een prentenboek, meestal werken wij over een thema in de klas en dan past het prentenboek hierbij.

Na de pauze is het tijd om te gaan spelen en werken. Wij werken thematisch, een thema duurt vaak van vakantie tot vakantie. Er is vaak een themahoek in de klas of in de gang. Denk aan een winkel of een restaurant waarin de kinderen door rollenspel nieuwe vaardigheden leren. Daarnaast breiden we de kleuters al een beetje voor op groep 3 door ze taken te geven. De kinderen van groep 1 hebben één verplichte taak per week, de kinderen van groep 2 hebben twee verplichte taken. De inhoud van de opdracht varieert, dit kan een knutselwerkje, een tekening of een spel uit de kast zijn. Het kan ook zijn dat de leerkracht de kinderen verplicht laat werken in een bepaalde hoek. Het speelwerken is het belangrijkste moment van de dag waarbij de leerkracht de kinderen observeert, met ze meespeelt en ze ondersteunt in hun ontwikkeling. Ook is er tijdens het speelwerken ruimte voor nog een kleine kring om samen met een groepje of om met een individuele leerling een activiteit te doen.

Na het speelwerken ruimen de kinderen samen de klas op en volgt er een woordenschatles. Onze woordenschatwoorden halen wij uit prentenboeken en de methode logo3000. De woorden hebben altijd een verbinding met het thema waarmee de kinderen werken in de klas. Doordat alle woorden met elkaar te maken hebben, begrijpen de kinderen ze veel beter en kunnen ze de woorden beter onthouden.

Als de woordenschat is afgelopen volgt de lunchpauze. De kinderen hebben brood en drinken van thuis mee. Er is ongeveer een half uur om dit rustig aan tafel op te eten. Kinderen die klaar zijn kunnen een boek lezen of een spelletje kiezen. Soms leest de leerkracht voor of kijken we een filmpje.

Na de pauze volgt weer een buitenspeel moment. Daarna hebben wij de ruimte voor een muziekles, een schrijfdansles (voorbereidend schrijven) of een les van de kanjertraining (onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling). Ook is er één middag in de week waarbij we aan tafel werken, vergelijkbaar met de inloop. Hierdoor is er extra ruimte voor de leerkracht om te observeren of nog een kleine kring te plannen. We sluiten vervolgens de dag af in de grote kring met nog een taal- of rekenactiviteit en soms een liedje of een spelletje. Om 14.00 uur gaat de bel en dan brengt de leerkracht de kinderen naar buiten.

 

Delen via