Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Ratjetoe

Bij VVE peuterspeelzaal  Ratjetoe creëren wij een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor peuters van 2-4 jaar. Wij zien de peuterspeelzaal als een ideale voorbereiding op de basisschool. VVE betekent; voor- en vroegschoolse educatie. VVE ondersteunt kinderen extra in hun ontwikkeling, vooral in spel en taal.  Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en wordt 16 uur per week aangeboden. Het consultatiebureau geeft een indicatie af als een peuter in aanmerking komt voor plaatsing op een VVE-locatie. VVE kinderen komen 40 weken per schooljaar, de peuterspeelzaal is tijdens de reguliere schoolvakanties gesloten.

VVE peuterspeelzaal Ratjetoe

De missie van peuterspeelzaal Ratjetoe is om op professionele wijze opvang te bieden en begeleiden van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar, zodanig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers die deze opvang verzorgen hebben extra vaardigheden en kwalificaties die een gestructureerde en onderwijskundige aanpak mogelijk maken.

Wij vinden het erg belangrijk dat de peuters het naar hun zin hebben en zich thuis voelen op de peuterspeelzaal. Zij moeten zich vertrouwd en veilig voelen bij de pedagogisch medewerkers, zodat de ouders met een goed gevoel hun kinderen kunnen achter laten.

Samenwerking met school

De peuterspeelzaal werkt veel samen met de basisschool. De thema’s worden samen met de school bedacht en uitgevoerd, verder nemen de peuters ook deel aan gezamenlijke activiteiten binnen de school. De pedagogisch medewerkers mogen gebruik maken van de materialen van school. De regels van de basisschool worden de peuters alvast aangeleerd, zodat ze straks makkelijk kunnen integreren op school.

De opvang vindt plaats in een kleine groep (maximaal 14 kinderen). Hierdoor is er genoeg ruimte voor aandacht voor het individuele kind, maar ook voor een goede sfeer in de groep.

De openingstijden van VVE peuterspeelzaal Ratjetoe zijn:

  • maandag van 08.10 – 13.30 uur
  • dinsdag van 08.10 – 13.30 uur
  • donderdag van 08.10 -13.30 uur

Meer informatie en aanmelden

Peuterspeelzaal  Ratjetoe is onderdeel van Partou. Voor meer informatie:

Telefoonnummer locatiemanager Jorien Oudshoorn 06-15590659

Telefoonnummer Ratjetoe                                                06 24529677

Website: https://www.partou.nl/kinderopvang/apeldoorn/peuteropvang-1e-wormenseweg-158