Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op deLees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent.Lees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters hebben twee keer per week een gymles in hun eigen speellokaal. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebben geenLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Onze school heeft in schooljaar 2023-2024 vier combinatie groepen groep: Aantal leerlingen 1/2 17 (en instroom) 3/4 26 5/6 20 7/8 26  


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 10Lees meer


ICT in het onderwijs

Papieren methodes zijn bij ons de basis. Daarnaast vinden wij computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Jaarverslag

Via onderstaande link vindt u het jaarverslag van schooljaar 2021-2022. Vanaf 2023 werken wij niet meer in schooljaren, maar in kalenderjaren. Het jaarverslag van 2023Lees meer


Kanjertraining

OBS Meester Lugtmeijer is een Kanjerschool De Kanjertraining is een manier van omgaan met elkaar. Het zorgt voor een betere relatie tussen leerlingen onderling enLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Missie en visie

Ons motto is “Niet alleen , maar samen.” Missie Op onze school leer je leren en mag je spelen, je wordt geholpen, je wordt uitgedaagd,Lees meer


Muziekonderwijs

Muziekonderwijs vinden wij heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Elke klas krijgt muziekles volgens de methode van 123-zing. Ons Leerorkest, met leerlingen uitLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Ratjetoe Bij VVE peuterspeelzaal  Ratjetoe creëren wij een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor peuters van 2-4 jaar. Wij zien de peuterspeelzaal als eenLees meer


Rapporten

Wij hebben per jaar verschillende gespreksmomenten. Het eerste gesprek aan het begin van het schooljaar (startgesprek) gaat vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.Lees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam:   directielid,  groepsleerkrachten, intern begeleider, onderwijsassistenten, leraarondersteuner en een administratief medewerker. Naast de functie van groepsleerkracht isLees meer