onze school en ons team

Onze school

Eruit halen wat erin zit. Daar draait het om op de Meester Lugtmeijer-school. Er is veel aandacht voor de individuele leerling en de leerstof die hij of zij nodig heeft. Wat we nastreven voor iedereen: “Ik kan het – ik kan het zelf – ik hoor erbij!”

Onze school heeft 8 lokalen. Bij aanvang van dit schooljaar zijn we gestart met 4 groepen (gr.1/2, gr.3/4, gr.5/6, en gr.7/8). De Meester Lugtmeijer heeft aandacht voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, cultuur of huidskleur. Wij vinden het belangrijk kinderen kennis te laten nemen van verschillen tussen mensen in denken en geloven, in leefwijzen en gewoonten. En dit te leren accepteren en waarderen.

De Meester Lugtmeijer is een Kanjerschool

Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Ons team

Het team van Meester Lugtmeijer bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten. Lesgeven is hen op het lijf geschreven! Nascholing hoort daarbij en vindt plaats op verschillende vakgebieden. Hieronder kunt u vast kennismaken met ons team:


Mijn naam is Willemien Vermaning. Als directeur van onze school draag ik samen met het team zorg voor een veilige omgeving zodat onze kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Samen laten wij de kinderen schitteren. Ik hecht veel waarde aan een open communicatie. Humor, begrip en laagdrempelig zijn voor mij een voorwaarde om samen met u en het team uw kinderen een fijne en leerzame onderwijstijd te bezorgen.

Ik ben Anjo Wuestman en ik leer kinderen in de kleutergroep op maandag en dinsdag hoe ze het beste met elkaar om kunnen gaan. Ik help de kinderen om samen problemen op te lossen. Verder vind ik het heerlijk om te zingen, verhalen te vertellen en om creatief bezig te zijn met de kinderen. We leren al over letters, cijfers, rijmen, maar het allerbelangrijkste vind ik dat iedereen graag naar school gaat. 

Ik ben Mirjam en ik mag het komend schooljaar het taalonderwijs ondersteunen op de Meester Lugtmeijer school. Ik ga vooral werken met kinderen uit groep 1 tot en met 4. Ik werk met de kinderen aan woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren en beginnende geletterdheid. Ik heb ervaring als taal juf opgedaan zowel binnen Apeldoorn als in Amsterdam. Apeldoorn is nu ook mijn woonplaats waar ik samen met mijn man, zoon en dochter woon. Wilt u kennis maken of heeft u vragen over taalonderwijs loop gerust de taalklas binnen. Ik ben op maandag en donderdag op school.

Mijn naam is Manon Belderok. Met veel plezier en enthousiasme geef ik les in groep 3/4. Voor mij zijn veiligheid binnen de klas en school, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en plezier in leren belangrijke speerpunten. Samen met de kinderen de verantwoordelijkheid dragen voor een veilig klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn is waar ik veel aandacht aan besteed binnen mijn lessen.

Mijn naam is Ruby van Huis.
Op maandag en dinsdagochtend ben ik werkzaam in groep 5/6 en op dinsdagmiddag in groep 7/8.
Vanwege mijn eerdere werkzaamheden in groep 1/2, heb ik mij de afgelopen 3 jaar ‘gespecialiseerd’ in het jonge kind.

Mijn naam is Nancy de Bree Ik geef met veel plezier les in de middenbouw van onze school.  Mijn hart gaat uit naar alles wat te maken heeft met Cultuureducatie.  Ons kinderkoor Sing it en het leerorkest Playing2gether zijn daar mooie voorbeelden van. In diverse groepen verzorg ik als vakleerkracht de muzieklessen. Daarnaast ondersteun ik teamleden op dit gebied.

Mijn naam is Robbert van Rijnsbergen en ik ben een enthousiaste bovenbouwleerkracht op onze school.  Alles wat te maken heeft met digitaal leren heeft mijn bijzondere interesse.  Bij ons op school zet ik me in om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een snel veranderende samenleving waarin ICT een belangrijke rol speelt. 

Marleen de Weerd (werkzaam bij groep 1-2 en 3-4) en Linda van Lambalgen (werkzaam bij groep 56 en 78). Ons werk als onderwijsassistent op de Meester Lugtmeijer is erg gevarieerd. We werken in verschillende groepen en ondersteunen de leerkrachten en helpen leerlingen bij hun werk. Ook zijn wij bezig met het individueel begeleiden van leerlingen. Denk hierbij aan het helpen van kinderen met leer-, lees- en rekenproblemen. 

Mijn naam is Mariëlle Veldwijk. Ik ben intern begeleider op de Meester Lugtmeijer. Naast dat ik regelmatig op kantoor aan het werk ben, heb ik ook vaak overleg met verschillende instanties en ben ik regelmatig in de klassen te vinden voor observaties. Daarnaast ben ik regelmatig met leerkrachten in gesprek over de behoeftes van de groep op verschillende vakgebieden en over het welbevinden van de leerlingen. Dit alles om de ontwikkeling van de leerlingen op een zo prettig en goed mogelijke manier te laten verlopen. 

Mijn naam is Marja Boon. Ik ben de administratief medewerker op school. Ik werk al vele jaren met veel plezier op de Meester Lugtmeijer. Mijn werk is heel gevarieerd. Ik houd mij bezig met allerlei administratieve klussen die bij een school horen zoals: leerlingenadministratie, nieuwsbrieven maken, enzovoort.  Samen met andere collega’s houd ik mij  ook bezig met de veiligheid op school, hiervoor volg ik samen met collega’s elk jaar een cursus BHV. Ik plak dan ook  regelmatig een pleister bij een van de leerlingen.

Delen via