onze school en ons team

Onze school

Eruit halen wat erin zit. Daar draait het om op de Meester Lugtmeijer-school. Er is veel aandacht voor de individuele leerling en de leerstof die hij of zij nodig heeft. Wat we nastreven voor iedereen: “Ik kan het – ik kan het zelf – ik hoor erbij!”

Onze school heeft 8 lokalen. Bij aanvang van dit schooljaar zijn we gestart met 4 groepen (gr.1/2, gr.3/4, gr.5/6, en gr.7/8). De Meester Lugtmeijer heeft aandacht voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, cultuur of huidskleur. Wij vinden het belangrijk kinderen kennis te laten nemen van verschillen tussen mensen in denken en geloven, in leefwijzen en gewoonten. En dit te leren accepteren en waarderen.

De Meester Lugtmeijer is een Kanjerschool

Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Ons team

Het team van Meester Lugtmeijer bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten. Lesgeven is hen op het lijf geschreven! Nascholing hoort daarbij en vindt plaats op verschillende vakgebieden. Hieronder kunt u vast kennismaken met ons team:


Mijn naam is Petra Bos. Als directeur van onze school draag ik samen met het team zorg voor een veilige omgeving zodat onze kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Samen laten wij de kinderen schitteren. Ik hecht veel waarde aan een open communicatie. Humor, begrip en laagdrempelig zijn voor mij een voorwaarde om samen met u en het team uw kinderen een fijne en leerzame onderwijstijd te bezorgen.

Nicole Bos

Hoi allemaal, Mijn naam is Nicole Bos en ik ben de nieuwe leerkracht van groep 1/2. Ik werk maandag t/m vrijdag. De afgelopen vijf jaar heb ik op de Reiziger gewerkt waar ik ook groep 1/2 had, maar daarvoor heb ik lesgegeven aan alle andere groepen. Alle kinderen verder helpen in hun ontwikkeling vind ik het mooiste werk wat er is. Naast mijn werk ben ik al vanaf dat ik klein was een fanatieke voetbalster. Verder lees ik graag en geniet ik van lekker eten. Ik hoop een mooie en gezellige tijd te krijgen op de Meester Lugtmeijerschool.

 

Marije Huijsmans

Mijn naam is Marije Huijsmans en ik ben intern begeleider op de Meester Lugtmeijer. Mijn streven is om daar waar mogelijk het verschil te maken voor de leerlingen én leerkrachten op school. Dit doe ik door regelmatig het gesprek te voeren met leerkrachten, ouders en verschillende instanties. Ook ben ik vaak in de klassen te vinden voor observaties. Op die manier hebben wij als school goed zicht op de behoeftes van de groep bij de verschillende vakgebieden, evenals op het welbevinden van de leerlingen. Met als doel om de ontwikkeling van de leerlingen op een zo prettig en goed mogelijke manier te laten verlopen.

 

Mirjam

Ik ben Mirjam en ik mag het komend schooljaar het taalonderwijs ondersteunen op de Meester Lugtmeijer school. Ik ga vooral werken met kinderen uit groep 1 tot en met 4. Ik werk met de kinderen aan woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren en beginnende geletterdheid. Ik heb ervaring als taal juf opgedaan zowel binnen Apeldoorn als in Amsterdam. Apeldoorn is nu ook mijn woonplaats waar ik samen met mijn man, zoon en dochter woon. Wilt u kennis maken of heeft u vragen over taalonderwijs loop gerust de taalklas binnen. Ik ben op maandag en donderdag op school.

 

Manon Belderok

Mijn naam is Manon Belderok. Met veel plezier en enthousiasme geef ik les in groep 3/4. Voor mij zijn veiligheid binnen de klas en school, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en plezier in leren belangrijke speerpunten. Samen met de kinderen de verantwoordelijkheid dragen voor een veilig klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn is waar ik veel aandacht aan besteed binnen mijn lessen.

 

Nancy de Bree

Mijn naam is Nancy de Bree Ik geef met veel plezier les in de middenbouw van onze school.  Mijn hart gaat uit naar alles wat te maken heeft met Cultuureducatie.  Ons kinderkoor Sing it en het leerorkest Playing2gether zijn daar mooie voorbeelden van. In diverse groepen verzorg ik als vakleerkracht de muzieklessen. Daarnaast ondersteun ik teamleden op dit gebied.

 

Robbert van Rijnsbergen

Mijn naam is Robbert van Rijnsbergen en ik ben een enthousiaste bovenbouwleerkracht op onze school.  Alles wat te maken heeft met digitaal leren heeft mijn bijzondere interesse.  Bij ons op school zet ik me in om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een snel veranderende samenleving waarin ICT een belangrijke rol speelt. 

Sylvia van den Ham

Ik ben Sylvia van den Ham. Dit jaar ondersteun ik Robbert in groep 7/8. In de kinderopvang werk ik al ruim 20 jaar en in het onderwijs ondertussen 14 jaar. Samen met Nicole en meerdere kinderen ben ik van de Reiziger afkomstig. Ik heb er zin in om hier op de Lugtmeijerschool een nieuwe start te maken.

Marleen en Linda

Marleen de Weerd en Linda van LambalgenOns werk als onderwijsassistent op de Meester Lugtmeijer is erg gevarieerd. We werken in verschillende groepen en ondersteunen de leerkrachten en helpen leerlingen bij hun werk. Ook zijn wij bezig met het individueel begeleiden van leerlingen. Denk hierbij aan het helpen van kinderen met leer-, lees- en rekenproblemen.

 

Marja Boon

Mijn naam is Marja Boon. Ik ben de administratief medewerker op school. Ik werk al vele jaren met veel plezier op de Meester Lugtmeijer. Mijn werk is heel gevarieerd. Ik houd mij bezig met allerlei administratieve klussen die bij een school horen zoals: leerlingenadministratie, nieuwsbrieven maken, enzovoort.  Samen met andere collega’s houd ik mij  ook bezig met de veiligheid op school, hiervoor volg ik samen met collega’s elk jaar een cursus BHV. Ik plak dan ook  regelmatig een pleister bij een van de leerlingen.

Delen via