onze school en ons team

Onze school

Eruit halen wat erin zit. Daar draait het om op de Meester Lugtmeijer-school. Er is veel aandacht voor de individuele leerling en de leerstof die hij of zij nodig heeft. Wat we nastreven voor iedereen: “Ik kan het – ik kan het zelf – ik hoor erbij!”

Onze school heeft 8 lokalen. Bij aanvang van dit schooljaar zijn we gestart met 4 groepen (gr.1/2, gr.3/4, gr.5/6, en gr.7/8). De Meester Lugtmeijer heeft aandacht voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, cultuur of huidskleur. Wij vinden het belangrijk kinderen kennis te laten nemen van verschillen tussen mensen in denken en geloven, in leefwijzen en gewoonten. En dit te leren accepteren en waarderen.

De Meester Lugtmeijer is een Kanjerschool

Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Ons team

Het team van Meester Lugtmeijer bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten. Lesgeven is hen op het lijf geschreven! Nascholing hoort daarbij en vindt plaats op verschillende vakgebieden. Hieronder kunt u vast kennismaken met ons team:

Petra Bos


Mijn naam is Petra Bos. Als directeur van onze school draag ik samen met het team zorg voor een veilige omgeving zodat onze kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Samen laten wij de kinderen schitteren. Ik hecht veel waarde aan een open communicatie. Humor, begrip en laagdrempelig zijn voor mij een voorwaarde om samen met u en het team uw kinderen een fijne en leerzame onderwijstijd te bezorgen.

Nicole Bos

Hoi allemaal, Mijn naam is Nicole Bos en ik ben de nieuwe leerkracht van groep 1/2. Ik werk maandag t/m vrijdag. De afgelopen vijf jaar heb ik op de Reiziger gewerkt waar ik ook groep 1/2 had, maar daarvoor heb ik lesgegeven aan alle andere groepen. Alle kinderen verder helpen in hun ontwikkeling vind ik het mooiste werk wat er is. Naast mijn werk ben ik al vanaf dat ik klein was een fanatieke voetbalster. Verder lees ik graag en geniet ik van lekker eten. Ik hoop een mooie en gezellige tijd te krijgen op de Meester Lugtmeijerschool.

 

Marije Huijsmans

Mijn naam is Marije Huijsmans en ik ben intern begeleider op de Meester Lugtmeijer. Mijn streven is om daar waar mogelijk het verschil te maken voor de leerlingen én leerkrachten op school. Dit doe ik door regelmatig het gesprek te voeren met leerkrachten, ouders en verschillende instanties. Ook ben ik vaak in de klassen te vinden voor observaties. Op die manier hebben wij als school goed zicht op de behoeftes van de groep bij de verschillende vakgebieden, evenals op het welbevinden van de leerlingen. Met als doel om de ontwikkeling van de leerlingen op een zo prettig en goed mogelijke manier te laten verlopen.

Brenda Lentink

Mijn naam is Brenda Lentink en ik geef les aan groep 3/4.Het eerste jaar als leerkracht heb ik een kleutergroep opgestart in Apeldoorn. Daarna ben ik les gaan geven op een school voor praktijkonderwijs. Na 18 jaar heb ik de stap gemaakt naar het speciaal onderwijs en nu ben ik komen werken op de Meester Lugtmeijerschool. Juffrouw zijn is het allerleukste vak van de wereld!In de klas vind ik het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is en dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de groep.Ik heb er erg veel zin in, we gaan er een leerzame en gezellige tijd van maken! 

Stephan de Groot

Mijn naam is Stephan de Groot. Ik werk in groep 5/6 op deze school. Ik woon in Deventer en geef al meer dan 28 jaar lang les. Naast de gewone vakken gaat mijn liefde uit naar wereldoriëntatie en vooral cultuureducatie. Ik wil de kinderen graag laten ontdekken welke talenten ze nog meer hebben. Kinderen kunnen echt expert worden op verschillende gebieden, hierin wil ik ze graag uitdagen.

Robbert van Rijnsbergen

Mijn naam is Robbert van Rijnsbergen en ik ben een enthousiaste bovenbouwleerkracht op onze school met een grote liefde voor de natuur.  Ook alles wat te maken heeft met digitaal leren heeft mijn bijzondere interesse.  Bij ons op school zet ik me in om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een snel veranderende samenleving waarin ICT een belangrijke rol speelt.

 

Willem van der Wal

Mijn naam is Willem van der Wal. Van woensdag t/m vrijdag ben ik werkzaam als leerkracht voor groep 3/4. Een combinatiegroep die ik met veel plezier les geef en waar ik veel energie van krijg. De overige dagen ben ik werkzaam voor welift, een organisatie gespecialiseerd in krachttraining. Naast het werk heb ik een grote passie voor sport en draai ik nationaal en internationaal mee met competities voor

Sylvia van den Ham

Ik ben Sylvia van den Ham. Dit jaar ondersteun ik Robbert in groep 7/8. In de kinderopvang werk ik al ruim 20 jaar en in het onderwijs ondertussen 14 jaar. Samen met Nicole en meerdere kinderen ben ik van de Reiziger afkomstig. Ik heb er zin in om hier op de Lugtmeijerschool een nieuwe start te maken.

Marleen de Weerd en Linda van LambalgenOns werk als onderwijsassistent op de Meester Lugtmeijer is erg gevarieerd. We werken in verschillende groepen en ondersteunen de leerkrachten en helpen leerlingen bij hun werk. Ook zijn wij bezig met het individueel begeleiden van leerlingen. Denk hierbij aan het helpen van kinderen met leer-, lees- en rekenproblemen.

Mijn naam is Marja Boon. Ik ben de administratief medewerker op school. Ik werk al vele jaren met veel plezier op de Meester Lugtmeijer. Mijn werk is heel gevarieerd. Ik houd mij bezig met allerlei administratieve klussen die bij een school horen zoals: leerlingenadministratie, nieuwsbrieven maken, enzovoort.  Samen met andere collega’s houd ik mij  ook bezig met de veiligheid op school, hiervoor volg ik samen met collega’s elk jaar een cursus BHV. Ik plak dan ook  regelmatig een pleister bij een van de leerlingen.

Marja Boon

Delen via