Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Intern vertrouwenspersoon.

Als kinderen ergens mee zitten gaan we er van uit dat zij dat met zijn of haar leerkracht bespreekt. Maar in sommige gevallen vraagt ‘hetLees meer


Leerlingenraad

Naast de Medezeggenschapsraad heeft de Meester Lugtmeijer ook een leerlingenraad. Deze groep leerlingen bespreekt zaken in en om de school die hen opvallen en dieLees meer


Verlof aanvragen

Uw kind kan vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeurLees meer