Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Interne vertrouwenspersoon

Als kinderen ergens mee zitten gaan we er van uit dat zij dat met zijn of haar leerkracht bespreekt. Maar in sommige gevallen vraagt ‘hetLees meer


Leerlingarena

Naast de Medezeggenschapsraad houdt OBS Meester Lugtmeijer vanaf schooljaar 2023-2024 leerlingarenas over de schoolontwikkeling. Leerlingen denken via de leerlingarena mee over de ontwikkelingen waar deLees meer


Schoolverzuim en verlof

Schoolverzuim en verlof Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naarLees meer