Rapporten

Wij hebben per jaar verschillende gespreksmomenten. Het eerste gesprek aan het begin van het schooljaar (startgesprek) gaat vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Ook staat in dit gesprek het leren kennen van elkaar en uw kind centraal.

In dit gesprek worden er eventueel afspraken gemaakt voor vervolggesprekken.

In het tweede en derde gesprek staan de leervorderingen van uw kind meer centraal. We bespreken deze met ouders en kinderen.

Voorafgaand aan de gesprekken ontvangt u van ons het schoolrapport. De planning van de rapportgesprekken kunt u vinden in Parro en op de website.