Rapporten

De school informeert de ouders over de ontwikkeling van een kind door middel van rapporten en gesprekken. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van een kind binnen een schooljaar en binnen de loop van een aantal schooljaren. Wij rapporteren tweemaal per schooljaar over de vorderingen van een kind middels het rapport: medio januari/februari en medio juni/juli. Een extra gesprek met de leerkracht is altijd mogelijk gedurende het schooljaar. Het initiatief hiertoe kan uitgaan van zowel de ouder als van de leerkracht van het kind.