Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Een kind op een school voor speciaal basisonderwijs krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het regulier basisonderwijs.

[Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd]

Wij werken op onze school met het Hoorns Model. Dit betekent dat alle leerlingen van groep1 t/m groep 8 op dezelfde tijden naar school gaan. In 8 jaar tijd gaan de leerlingen allemaal 7520 uur naar school. Op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. Zie verder bij “Schooltijden”.