ICT in het onderwijs

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. Ons bestuur heeft een protocol internet en social media ontwikkeld. Dit protocol is tot stand gekomen ten behoeve van de leerkrachten van leerplein055 en betreft het internetverkeer vanaf  een leerplein055-account.

ICT-coördinator

Meester Robbert van Rijnsbergen is de ICT-coördinator. Hij heeft een aanstelling als leerkracht LB waarin hij samen met de directie en het team de visie en het beleid op ICT-gebied ontwikkelt.

Tablets

In groep 4 t/m 8 werken de kinderen met tablets.  De tablets dienen  als digitale vervanging voor de traditionele werkboekjes en sluiten aan op de meest gebruikte lesmethoden van scholen. Het is een wijze van oefenen, nakijken en feedback met behulp van software van Snappet. Leerkrachten hebben meer tijd voor instructie en het voorbereiden van lessen en de leerlingen werken in hun eigen tempo, ze krijgen lesstof aangeboden waar ze op dat moment aan toe zijn. De ervaring leert inmiddels dat leerlingen hierdoor gemotiveerder en geconcentreerder zijn. Heel belangrijk is dat de ze meteen feedback krijgen, ze zien of ze iets goed of fout doen.

Chormeboeks en Ipads

In groep 4 t/m 8 werken de kinderen met Chormebooks en in groep 1/2 leren de kinderen werken met Ipads.

Digitale schoolborden
In alle lokalen  hangt een digitaal schoolbord (Active-board). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.