ICT in het onderwijs

Papieren methodes zijn bij ons de basis. Daarnaast vinden wij computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. Ons bestuur heeft een protocol internet en sociale media ontwikkeld. Dit protocol is tot stand gekomen ten behoeve van de leerkrachten van leerplein055 en betreft het internetverkeer vanaf  een leerplein055-account.

ICT-coördinator

Meester Robbert is de ICT-coördinator. Hij heeft een aanstelling als leerkracht LC waarin hij samen met de directie en het team de visie en het beleid op ICT-gebied ontwikkelt.

Chromebooks en Ipads

In de afgelopen jaren is de inzet van Chromebooks geïntensiveerd. Digitale leermiddelen worden onder ander ingezet voor het leesonderwijs, adaptieve verwerking van rekenen en automatiseren, taal en toetsing.

Digitale schoolborden
In alle lokalen  hangt een digitaal schoolbord (Active-board). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.

Om ervoor te zorgen dat er veilig en op de juiste manier gebruik gemaakt wordt van computers en sociale media op school, is er een protocol internet en computergebruik op de Meester Lugtmeijer ingevoerd. Deze is ter inzage op school aanwezig.