ICT in het onderwijs

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. Ons bestuur heeft een protocol internet en social media ontwikkeld. Dit protocol is tot stand gekomen ten behoeve van de leerkrachten van leerplein055 en betreft het internetverkeer vanaf  een leerplein055-account.

ICT-coördinator

Meester Robbert van Rijnsbergen is de ICT-coördinator. Hij heeft een aanstelling als leerkracht LB waarin hij samen met de directie en het team de visie en het beleid op ICT-gebied ontwikkelt.

Tablets

In groep 4 t/m 8 werken de kinderen met tablets.  De tablet dient als digitale vervanging voor de traditionele werkboekjes en sluiten aan op de meest gebruikte lesmethoden van scholen. Het is een wijze van oefenen, nakijken en feedback met behulp van software van Snappet. Leerkrachten hebben meer tijd voor instructie en het voorbereiden van lessen en de leerlingen werken in hun eigen tempo, ze krijgen lesstof aangeboden waar ze op dat moment aan toe zijn. De ervaring leert inmiddels dat leerlingen hierdoor gemotiveerder en geconcentreerder zijn. Heel belangrijk is dat de ze meteen feedback krijgen, ze zien of ze iets goed of fout doen.

Klassentelevisie – Touchscreen 
De beide kleutergroepen hebben twee leerling computers. In het schooljaar 2011-2012 is er en z.g. Touch Screen aangeschaft, zodat ook kleuters op een voor hen aantrekkelijke manier digitaal kunnen spelen en leren. Een Touch screen is een computerscherm met een glasplaat waarbij aanraking met de vingers hetzelfde effect heeft als het werken met een muis. Oftewel een digitaal schoolbord zonder projector maar met een grote monitor aan de muur.

Digitale schoolborden
In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Active-board). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook in de lokalen op de bovenverdieping en in onze gemeenschapsruimte kunnen wij gebruik maken van een digibord.

Elke leerkracht heeft een computer op het bureau ter beschikking tbv lesvoorbereiding, planning, administratie en sociale media.