Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

Vak Methode
Nederlandse taal Staal voor taal en spelling
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Voortgezet technisch   lezen Atlantis
Begrijpend lezen Atlantis
Rekenen en wiskunde Getal en ruimte junior
Schrijven Pennenstreken
Engels Take it easy
Lichamelijke oefening Vakleerkracht
Aardrijkskunde Faqta
Geschiedenis Faqta
Natuur/Biologie/Techniek Faqta
Sociaal Emotionele vorming en burgerschap Kanjertraining

Gastlessen

Faqta

Verkeer Jeugdverkeerkrant en verkeersprojecten
Muzikale vorming Muziek in de basisschool, 123zing