Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

Vak Methode
Nederlandse taal Taal in beeld:   groep 4-8 Spelling in beeld:   groep 4-8 Spelling op de tablet
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Voortgezet technisch   lezen
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL
Rekenen en wiskunde Alles telt op de tablet
Schrijven Pennenstreken
Engels Just do it!
Lichamelijke oefening map BIOS (Bewegen In   Onderwijs en Sport)
Aardrijkskunde Wijzer door de wereld
Geschiedenis Wijzer door de tijd
Natuur/Biologie/Techniek Wijzer door natuur en   techniek
Sociaal Emotionele vorming Kanjertraining
Verkeer Rondje verkeer: groep 1 t/m 4 Op voeten & fietsen: groep 5/6 Jeugdverkeerskrant: groep 7/8
Muzikale vorming Muziek in de basisschool