CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Continurooster

Met ingang schooljaar 2022-2023 hanteren wij het 5 gelijke dagenmodel.   Alle groepen hebben dezelfde schooltijden: maandag 08.30 – 14.00 Dinsdag 08.30 – 14.00 WoensdagLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn T (055) 526 84 00 mail@coda-apeldoorn.nl www.coda-apeldoorn.nl


De activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (ac)  bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen deLees meer


De directie

De directeur van de school is Willemien Vermaning.  Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


De geschiedenis van de school

De “Meester Lugtmeijerschool” heeft al een lange geschiedenis. Het oudste deel van het gebouw dateert uit 1901. De school heeft jarenlang bekend gestaan als deLees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raadLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Onze school heeft in schooljaar 2022-2023 4 combinatie groepen groep: Aantal leerlingen 1/2 22 3/4 20 5/6 26 7/8 34  


De zorg op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer-Lees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer