Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantie overzicht 2017 – 2018

Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie25 december 2017 t/m 05 januari 2018
Krokusvakantie26 februari t/m 02 maart 2018
Goede vrijdag en Pasen30 maart t/m 2 april 2018
Koningsdag27 april 2018 (tijdens meivakantie)
Meivakantie27 april t/m 11 mei 2018
Hemelvaart10 mei 2018 (tijdens meivakantie)
Pinksteren21 mei 2018
Zomervakantie13 juli t/m 26 augustus 2018

 

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.