Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen staan vermeld op de website en in Parro. Voor elke zomervakantie ontvangt u een overzicht van de vakanties en studiedagen via de mail. Daarnaast staan de komende agendapunten vermeld in elke nieuwsbrief.

Vakantieplanning 2023-2024.
Het vakantierooster ziet er voor het komende schooljaar als volgt uit:

Eerste schooldag  21 augustus 
Studiedag  4 en 5 september 
Studiedag  13 oktober 
Herfstvakantie  16 oktober-22 oktober 
Studiedag  27 november 
Leerlingen 12 uur vrij  22 december 
Kerstvakantie  25 december-7 januari 
Studiedag  9 februari 
Voorjaarsvakantie  19 februari-25 februari 
Goede vrijdag en 2e paasdag  29 maart en 1 april 
Meivakantie  29 april-10 mei 
2e Pinksterdag  20 mei 
Leerlingen 12 uur vrij  12 juli 
Start zomervakantie  15 juli 

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.