Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieplanning 2021-2022.
Het vakantierooster ziet er voor het komende schooljaar als volgt uit:

 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Goede vrijdag en Paasmaandag 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie (incl. Koningsdag) 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart en margedag 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022

Er zullen nog een aantal studiedagen toegevoegd worden. Deze zijn te vinden op de kalender die in de startweek verspreid zal worden.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.