Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieplanning 2020-2021
Het vakantierooster ziet er voor het komende schooljaar als volgt uit:

19-23 oktober Herfstvakantie
21 december-1 januari Kerstvakantie
22-26 februari Voorjaarsvakantie
2-5 april Paasweekend
3-7 mei Meivakantie
13-14 mei Hemelvaartsdag
24-28 mei Pinkstervakantie
19 juli -27 augustus Zomervakantie

Er zullen nog een aantal studiedagen toegevoegd worden. Deze zijn te vinden op de kalender die in de startweek verspreid zal worden.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.