Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.
Vakanties en vrije dagen 2019-2020.

 

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

 

Studiedag 27 september 2019
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Krokusvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Paasweekend 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april 2020 t/m 5 mei 2020
Hemelvaart-Pinkstervakantie 21 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 2019 17 juli t/m 30 augustus 2020

 

 

 

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.