Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

 

Herfstvakantie22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Krokusvakantie25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Paasweekend19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie29 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart-Pinkstervakantie30 mei t/m 10 juni 2019
Zomervakantie 201919 juli t/m 1 september 2019

 

25 september2018 Medewerkers dag Leerplein055: leerlingen hele dag vrij

15 november 2018 Margemiddag leerlingen ’s middags vrij.

9 april 2019 Margemiddag leerlingen ’s middags vrij.

9 juli 2019 Margemiddag leerlingen ’s middags vrij.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.