Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieplanning 2022-2023.
Het vakantierooster ziet er voor het komende schooljaar als volgt uit:

 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie  26 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag en Paasmaandag    7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie (incl. Koningsdag)  22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart en margedag  18 mei t/m 21 mei 2023
Pinkstermaandag  29 mei 2023
Zomervakantie  8 juli t/m 20 augustus 2023

Er zullen nog een aantal studiedagen toegevoegd worden. Deze zijn te vinden op de kalender die in de startweek verspreid zal worden.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.