De directie

De directeur van de school is Jan van der Wel, waarnemend directeur.  Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school.

Hij is op school bereikbaar op dinsdag en vrijdag of per mail jvanderwel@leerplein055.nl

Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.