Pauzes

De pauzetijd in alle groepen is van 10.15 tot 10.30 uur.

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit; een boterham kunnen de kinderen goed gebruiken om deze tijd van de ochtend (geen snoep).