Mensen in de school

Teamleden
Onze school heeft 5 leerkrachten, een intern begeleider, twee onderwijsassistentes, een leraarondersteuner, een administratief medewerker en een directeur.  Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen met voor de kinderen bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Schoolmedewerker
Mevrouw Marja Boon is  administratief ondersteuner op onze school, van haar kunt u de digitale versie van ons maandelijkse nieuwsbulletin ontvangen, het Lugtnieuws. Meldt u zich aan bij haar: mboon@leerplein055.nl. Ook kunt u aan haar een  wijziging van telefoonnummer,  email en  adres doorgeven.

Stagiaires
Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van MBO of HBO zijn. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een Pabo student (HBO) die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Oud-leerlingen doen soms een beroep op ons om een z.g. “snuffelstage” te mogen komen vervullen in de kleuterafdeling. Dit om een doelgerichte opleiding op b.v. het R.O.C. te volgen.

Overige mensen in de school

Voor de gymlessen werken wij met een vakdocent. Dit is komend schooljaar Fabrice. Daarnaast hebben wij regelmatig gastlessen voor bijvoorbeeld kunstzinnige vorming en burgerschap.

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk.

Marjan Gosselink, jeugdverpleegkundige en Lyke Lagerwey, schoolmaatschappelijk werker houden 6x per schooljaar een inloopspreekuur op de Meester Lugtmeijer. Voor vragen met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van uw kind kunt u bij hen terecht. Het is mogelijk om een afspraak te maken.