Uitstroomgegevens

Hieronder geven we de uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaren.

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Gymnasium 1 1
HAVO-VWO  4  2 1
VMBO T- HAVO 1 1
VMBO 13 8 9
VWO* 4
VSO**
LWOO***
Praktijkschool 1 1
 Overige 1
Totaal 20 18 10

*Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

**Voortgezet Speciaal Onderwijs

***Leerweg Ondersteunend Onderwijs