Uitstroomgegevens

Hieronder geven we de uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaren.

  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Gymnasium    
HAVO-VWO  1 3 1
VMBO T- HAVO  1 1
VMBO 9 7 5
VWO*  1 1
VSO**      
LWOO***      
Praktijkschool    
 Overige    
Totaal 10 12 8

*Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

**Voortgezet Speciaal Onderwijs

***Leerweg Ondersteunend Onderwijs