Uitstroomgegevens

Hieronder geven we de uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaren.

2018-2019

2019-2020 2020-2021
Gymnasium 1
HAVO-VWO  2 1 3
VMBO T- HAVO 1 1
VMBO 8 9 7
VWO* 4 1
VSO**
LWOO***
Praktijkschool 1
 Overige 1
Totaal 18 10

12

*Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

**Voortgezet Speciaal Onderwijs

***Leerweg Ondersteunend Onderwijs