Uitstroomgegevens

Hieronder geven we de uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaren.

2020-2021 2021-2022 2022-2023
Gymnasium
HAVO-VWO  3 1 1
VMBO T- HAVO 1 1 5
VMBO 7 5 7
VWO* 1 1 1
VSO**
LWOO***
Praktijkschool 1
 Overige
Totaal 12 8 15

*Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

**Voortgezet Speciaal Onderwijs

***Leerweg Ondersteunend Onderwijs