Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier is het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bepalingen in de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. De structuur is in het belang van een professioneel bestuur en goed toezicht, hetgeen uiteindelijk ook ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

College van bestuur

  • Helen Adriani – voorzitter a.i.

Bestuursbureau

Het college van bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau van Leerplein055. Daar zijn 13 medewerkers actief in de ondersteuning en de facilitering van onze scholen, met name op de terreinen onderwijskwaliteit, HR, ICT, financiën, huisvesting en administratie.

Het bestuursbureau is bereikbaar via info@leerplein055.nl of 055 5393750

Raad van Toezicht Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Ondanks het feit dat het bestuur optreedt als bevoegd gezag van meerdere onderwijssectoren (PO, VO en WEC) kiest het bestuur conform het bepaalde in artikel 4 ad 1 van de ‘Code Goed Bestuur primair onderwijs’ van de PO-raad voor deze ene code PO. Overweging hierbij is dat de scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur vallen, in grote meerderheid in de sector Primair Onderwijs thuishoren.

De Raad van Toezicht van Leerplein055 bestaat uit de volgende personen:

  • Anke de Peuter – voorzitter
  • Nabila el Moussaoui – lid
  • Koen Oosterbaan – lid
  • Robert Rösler – lid
  • Fred Spiering – lid