Wereldschool en Intensieve taalklassen

De drie grote schoolbesturen in Apeldoorn, Leerplein055, VOG en PCBO, verzorgen het onderwijs aan nieuwkomers in de gemeente Apeldoorn op Wereldschool de Vlinder. Onder nieuwkomers verstaan we asielzoekers, ontheemden, statushouders, arbeidsmigranten en expats. Wereldschool de Vlinder geeft de nieuwkomers één jaar les, daarna stromen de leerlingen door naar een reguliere school nabij hun woning.

Daarnaast geeft de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn jaarlijks subsidie om de Intensieve Taalklassen mogelijk te maken. Er zijn 5 scholen met een taalklas waar een leerkracht met taalexpertise 2 dagen in de week intensieve taalbegeleiding geeft aan leerlingen in de kleuterleeftijd. Zo zorgt de gemeente Apeldoorn voor een doorgaande leerlijn van de VVE- peuters naar de basisschool. Daarnaast is er ruimte om 4 scholen een jaarlang te begeleiden op hun taalvraagstuk.

Contactpersoon plaatsing nieuwkomers

Sanne van Milt
directeur Onderwijskansen

svanmilt@leerplein055.nl