Interne vertrouwenspersoon

Als kinderen ergens mee zitten gaan we er van uit dat zij dat met zijn of haar leerkracht bespreekt. Maar in sommige gevallen vraagt ‘het probleem’ om iets meer aandacht en tijd, in sommige gevallen vindt een kind het prettiger om met een ander persoon dan de leerkracht te praten.
Elk kind die ergens mee zit of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan dus ook bij de interne vertrouwenspersoon komen en een afspraak maken voor een gesprek. De vertrouwenspersoon luistert naar het kind en bespreekt of hij/zij wat kan betekenen voor hem of haar. De vertrouwenspersoon overlegt ook of er bepaalde stappen moeten worden ondernomen. In principe heeft het kind de regie, het kind bepaalt of en wanneer er iets met ‘het probleem’ wordt gedaan. Uiteraard zal de vertrouwenspersoon erop aandringen om hulp in te schakelen als bepaalde situaties daarom vragen. 

De interne vertrouwenspersoon van onze school is Willem van der Wal. Hij is bereikbaar via de mail wvanderwal@leerplein055.nl en is op school aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.