Optreden Leerorkest Playing 2 gether (5)


Werken met tablets op eigen niveau


Sociale vaardigheden met Kanjertraining


Plusgroep voor meer uitdaging


Niet apart maar samen…


Plusgroep voor meer uitdaging


Veel ruimte om te spelen


Sociale vaardigheden met Kanjertraining


Niet apart maar samen…


Werken met tablets op eigen niveau.

Werken met tablets op eigen niveau.