Waardevolle spullen

Waardevolle artikelen,  die worden meegenomen naar school, vallen onder eigen verantwoordelijkheid. Bij verlies of beschadiging kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.

Elke groepsleerkracht bespreekt deze schoolregels met de leerlingen, zij letten erop dat regels worden nageleefd en geven zelf het voorbeeld. Regels worden indien nodig bijgesteld in overleg met het hele team. Wanneer dit gebeurt, verschijnt hiervan bericht in de nieuwsbrief Lugtpost om ouders ervan op de hoogte te brengen.