Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Stagiaires in onze school

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn,Lees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn

VVE Peuterspeelzalen Alle peuterspeelzalen zijn VVE locaties. VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor zeer jonge kinderen met eenLees meer


Tabletonderwijs

In groep 4t/m 8  werken de kinderen met tablets.  De tablet dient als digitale vervanging voor de traditionele werkboekjes en sluiten aan op de meest gebruikteLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam:  1 directielid die ook  deels voor een groep staat, 7 groepsleerkrachten, waarvan 1 leerkracht ook  IB taken heeft,Lees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Kindercentrum biedt voor de Meester Lugtmeijer tussenschoolse (TSO) en buitenschoolse (BSO) opvang aan. De TSO is van 12:00 tot 13:00 en is gewoon op school.Lees meer


Uitstroomgegevens

Hieronder geven we de uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaren. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Gymnasium 1 1 HAVO-VWO 3  2  4 VMBO T- HAVO 6 1Lees meer