De activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (ac)  bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Zo verzorgen zij allerlei feesten (Pasen, Kerstmis, Sinterklaas, etc.) en ondersteunen zij bij het voorleesontbijt in groep 1/2, bij sport- en spelmiddagen en bij het verwerven van fondsen.

Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/ verzorgers onmisbaar.

 

Bij vragen kunt u bij hen terecht of mailen naar wvermaning@leerplein055.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op:

-1 kind op school 25,00 euro

-2 kinderen op school 47,50 euro

-3 kinderen op school 67,50 euro