De activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie bestaat uit ouders (4 leden en een leerkracht en per activiteit aangevuld met hulpouders), die zich inspannen om een belangrijke bijdrage te leveren aan  de goede sfeer binnen de school. De AC ondersteunt jaarlijks de organisatie van een aantal activiteiten, zoals het Sinterklaas-, het Kerstfeest en Pasen.

Tevens helpt de AC met het organiseren en uitvoeren van de geplande activiteiten, dat kan zijn bijvoorbeeld een fancy fair, een verloting, enzovoort. Sommige van deze activiteiten hebben tot doel de financiële middelen van de school te vergroten. Soms worden de verkregen gelden gebruikt om een goed doel te sponsoren. De AC beheert het schoolfonds, waaruit de vele activiteiten bekostigd worden. Soms wordt voor alle kinderen iets aangeschaft zoals bv. tassen om de jassen in te doen en zo hoofdluis te voorkomen.

Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.