De activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (ac)  bestaat uit ouders (4 leden en een leerkracht en per activiteit aangevuld met hulpouders), die zich inspannen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de goede sfeer binnen de school. De AC ondersteunt jaarlijks bij de organisatie en uitvoering van een aantal extra activiteiten.

De ac leden zijn:

Ellen Schutten-Regterschot(penningmeester)

Mariska Grolle

Juf Linda

Bij vragen kunt u bij hen terecht of mailen naar aclugtmeijer@leerplein055.nl

 

Om de extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op:

-1 kind op school 25,00 euro

-2 kinderen op school 47,50 euro

-3 kinderen op school 67,50 euro