Opstap (Stichting Wisselwerk)

We zijn erg blij dat vele ouders van kleuters meedoen met het project Opstap van Wisselwerk. Opstap werkt met buurtmoeders en stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen in de thuissituatie. Onderzoek heeft aangetoond dat de kansen in het basisonderwijs hiermee vergroot worden.