Korte introductie van de school

Onze school behoort tot Leerplein055 waar 23 Openbare basisscholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen, zoals de Meester Lugtmeijerschool, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk.

Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden.  Ouders spelen daarin ook een rol. Via de activiteiten commissie en de medezeggenschapsraad kunnen de ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school. Wij brengen niet alleen maar kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. De totale maatschappijontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen.