Brede School

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid. In het kader van de Brede School worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen. Voorbeelden daarvan zijn: toneellessen, een schildercursus, muzieklessen, sport, fotografie, themabijeenkomsten voor ouders, b.v. computerlessen, etc.

Er worden activiteiten aangeboden voor kinderen in de voorschoolse- en de basisschoolperiode, de jongeren, buurtbewoners en de ouders. Ouderparticipatie is vanzelfsprekend. De Brede school ontwikkelt zich tot een buurtbrede voorziening. In de organisatie werken instanties op inspirerende wijze samen bij allerlei activiteiten gericht op jeugd, opvoeders en overige buurtbewoners. Het doel is; samenhang in de buurt bevorderen. Dat betekent niet alleen organiseren vóór, maar mét bewoners uit de buurt.