Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam:  1 directielid die ook  deels voor een groep staat, 7 groepsleerkrachten, waarvan 1 leerkracht ook  IB taken heeft, 2 onderwijs assistenten. Tevens is er een administratieve medewerker in vaste dienst.

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne- begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

Voorbeelden van enkele aanvullende taken:
Sportcoördinator, Brede School coördinator, ICT-coördinator, personeelsleden die zitting hebben in de Activiteiten  Commissie, in de medezeggenschapsraad, de p.r. groep,  er is o.a. een cultuur- en kunstcoördinator, natuurlessencoördinator en een groep teamleden die zorg draagt voor activiteiten in de boekenweek.