Tabletonderwijs

In groep 5t/m 8  werken de kinderen met tablets.  De tablet dient als digitale vervanging voor de traditionele werkboekjes en sluiten aan op de meest gebruikte lesmethoden van scholen. Het is een wijze van oefenen, nakijken en feedback met behulp van software van Snappet. Leerkrachten hebben meer tijd voor instructie en het voorbereiden van lessen en de leerlingen werken in hun eigen tempo, ze krijgen lesstof aangeboden waar ze op dat moment aan toe zijn. De ervaring leert inmiddels dat leerlingen hierdoor gemotiveerder en geconcentreerder zijn. Heel belangrijk is dat de ze meteen feedback krijgen, ze zien of ze iets goed of fout doen.