Kaleidoscoop

Actief leren

We werken op de Meester Lugtmeijer met het Voor- en vroegschoolse programma Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is een educatief programma. Kaleidoscoop is afgeleid van het Amerikaanse High/Scope-programma. In Kaleidoscoop speelt ‘actief leren’ een belangrijke rol. Leidsters en leerkrachten stimuleren de kinderen en dagen hen uit om ervaringen op te doen, dingen te ontdekken en kennis te vergaren. Belangrijke elementen in dit programma zijn: een rijke en geordende leeromgeving; een vast dagschema; ouderbetrokkenheid en observatie van de kinderen. Kinderen maken zelf hun plannen, werken zelfstandig (ook opruimen) en kunnen praten over hoe het werken ging (terugkijken).

Er is één effectonderzoek gedaan naar Kaleidoscoop. Hierin zijn twee groepen kinderen vergeleken: een groep die vanaf de peuterspeelzaal met Kaleidoscoop werkte, en een groep die niet met het programma werkte. De eerste groep haalde betere resultaten bij taal- en andere cognitieve toetsen. Kaleidoscoop is in Nederland ontwikkeld door het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn).