TSO (tussenschoolse opvang)

Op de Meester Lugtmeijer wordt de tussenschoolse opvang (TSO) verzorgd door Kindercentrum.nl.
Vanaf 01-08-2019 wordt Kindercentrum.nl onderdeel van Smallsteps. De TSO is van 12:00 tot 13:00 en is gewoon op school. De kinderen komen om 12:00 uit de klas en eten met de andere kinderen gezellig een broodje. Na het broodje gaan de kinderen buiten spelen, bij slecht weer kunnen de kinderen binnen blijven en daar een spelletje doen of even uitrazen in de gymzaal. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om BSO af te nemen ( zie BSO).

Praktische informatie:

Wat kost de tussenschoolse opvang?

Voor het schooljaar 2019/2020 bedragen de maandelijkse kosten:

Aantal dagen Prijs per maand 2019-2020

-1 dag per week 6,93 euro
-2 dagen per week 13,85 euro
-3 dagen per week 20,78 euro
-4 dagen per week 27,71 euro

Meer of minder dagen tso nodig voor je kind?
Wilt u het aantal dagen dat uw kind gebruik maakt van de tussenschoolse opvang veranderen? Of heeft u tso nodig op andere dagen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Het tso-formulier dat u daarvoor gebruikt is verkrijgbaar bij de administratie van de school of de overblijfcoördinator.

Daarnaast kunt u gebruik maken van incidentele TSO opvang. U kunt hiervoor en strippenkaart aanschaffen, deze is kindgebonden voor €25,00. Uw kind kan met deze strippenkaart 10 keer overblijven. De strippenkaart is geldig van groep 1 t/m groep 8. Aanmelden kan via tso@kindercentrum.nl.