Logopedie

De Meester Lugtmeijer school werkt nauw samen met de logopediepraktijk ‘De Praatmaat groep’. Dit betekent dat we een ‘eigen’ logopediepraktijk hebben in de school. Op donderdag is hier onze logopediste Manon Reij aanwezig. Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de uitspraak van bepaalde klanken of openmond gedrag, problemen met zinsbouw, woordenschat of begrijpend lezen.
Vooraf aan de behandeling wordt er een onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan wordt in overleg met de ouder(s) een behandelplan opgesteld zodat de logopediste tijdens de behandeling de juiste oefeningen kan aanbieden. Deze oefeningen krijgen de kinderen ook mee naar huis om thuis te oefenen. Dankzij de goede samenwerking met de leerkrachten zijn er korte lijntjes.

Voor meer informatie:

  • E-mail: manon@depraatmaatgroep.nl