Leerlingarena

Naast de Medezeggenschapsraad houdt OBS Meester Lugtmeijer vanaf schooljaar 2023-2024 leerlingarenas over de schoolontwikkeling. Leerlingen denken via de leerlingarena mee over de ontwikkelingen waar de teamleden mee bezig zijn. Dit is altijd gericht op het ontwikkelen van het onderwijs en de school.