Leerlingenraad

Naast de Medezeggenschapsraad heeft de Meester Lugtmeijer ook een leerlingenraad. Deze groep leerlingen bespreekt zaken in en om de school die hen opvallen en die wat de kinderen betreft aandacht behoeven. Dat kan gaan over bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein tot het gebruik of de keuze van (nieuwe) lesmethodes. De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van de school. Zij leren o.a. samenwerken en in gesprek gaan met hun groep over de diverse onderwerpen, notulen maken, discussiëren en leveren op deze manier een betekenisvolle bijdrage aan de school.